# Όνομα Αρχείου Ελέγχου E-mail Ελεγκτή E-mail 2ου Ελεγκτή Κατάσταση Ελέγχου Ημ/νία εκτέλεσης Επεξεργασία Αρχείου Ενέργεια Report Αρχεία
1 test_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr atsimourtos@threenitas.com ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 2ο) 2020-02-11 02:47:44 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
2 test_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr atsimourtos@threenitas.com ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 2ο) 2020-02-11 04:31:52 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
3 test_copy_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr atsimourtos@threenitas.com ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 2ο) 2020-02-11 05:09:45 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
4 test_copy_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr atsimourtos@threenitas.com ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 2ο) 2020-02-11 05:47:37 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
5 markos_test_01_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 05:57:04 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
6 markos_test_01_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 06:53:52 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
7 test_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr atsimourtos@threenitas.com ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 2ο) 2020-02-11 07:12:49 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
8 test_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 07:41:13 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
9 test_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr atsimourtos@threenitas.com ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 2ο) 2020-02-11 08:38:01 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
10 markos_test_01_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 08:47:29 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
11 test_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 09:06:25 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
12 markos_test_01_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 09:25:21 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
13 markos_test_01_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 09:44:18 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
14 sdfg_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 10:03:13 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
15 markos_test_01_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 10:12:41 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
16 test_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr atsimourtos@threenitas.com ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 2ο) 2020-02-11 10:31:37 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
17 markos_test_01_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 10:50:33 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
18 markos_test_01_copy_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 11:00:00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
19 markos_test_01_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 11:28:25 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
20 sdfg_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 11:47:21 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
21 test_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 12:15:45 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
22 asfcasddf_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 12:34:41 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
23 sdfg_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 13:12:33 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
24 markos_test_01_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 13:59:53 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
25 markos_test_01_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 14:09:21 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
26 test 2_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 14:18:49 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
27 markos_test_01_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 14:37:45 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
28 test_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 15:25:05 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
29 test_copy_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr atsimourtos@threenitas.com ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 2ο) 2020-02-11 15:34:33 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
30 sdfg_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 16:12:24 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
31 test_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 16:24:41 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
32 markos_test_01_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 16:26:51 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
33 test_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 17:09:13 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
34 test_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 19:50:09 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
35 asfcasddf_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 21:34:17 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
36 sdfg_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-11 23:18:25 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
37 asfcasddf_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-12 08:46:45 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
38 test_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr atsimourtos@threenitas.com ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 2ο) 2020-02-12 12:52:55 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
39 markos_test_01_copy_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-12 14:27:33 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
40 test_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-12 14:46:29 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
41 markos_test_01_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-12 14:50:59 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
42 test_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-12 17:08:29 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
43 markos_test_01_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-12 18:05:17 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
44 test_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-12 18:43:09 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
45 markos_test_01_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-12 19:27:18 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
46 markos_test_01_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-12 19:39:57 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
47 test_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-12 19:58:41 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
48 test_copy_copy guest@reach-cheree.gr atsimourtos@threenitas.com ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 2ο) 2020-02-12 22:08:47 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
49 sdfg_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-12 23:47:55 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
50 sdfg_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-02-13 00:06:52 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ