# Όνομα Αρχείου Ελέγχου E-mail Ελεγκτή E-mail 2ου Ελεγκτή Κατάσταση Ελέγχου Ημ/νία εκτέλεσης Επεξεργασία Αρχείου Ενέργεια Report Αρχεία
1 markos_test_01_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-14 18:44:58 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
2 Test0_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-14 19:09:13 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
3 sdfg_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-14 19:15:21 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
4 test_copy_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr atsimourtos@threenitas.com ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 2ο) 2020-01-14 19:46:00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
5 test_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr atsimourtos@threenitas.com ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 2ο) 2020-01-14 19:49:16 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
6 markos_test_01_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-14 20:22:27 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
7 markos_test_01_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-14 20:31:47 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
8 test_copy guest@reach-cheree.gr atsimourtos@threenitas.com ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 2ο) 2020-01-14 20:47:34 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
9 markos_test_01_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-14 21:47:39 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
10 sdfg_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-14 22:06:35 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
11 markos_test_01_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-14 22:39:53 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
12 test_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-14 23:03:14 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
13 test_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-14 23:20:55 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
14 test_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-15 00:30:13 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
15 test_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr atsimourtos@threenitas.com ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 2ο) 2020-01-15 00:38:12 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
16 markos_test_01_copy_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-15 01:15:23 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
17 test_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-15 01:54:31 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
18 sdfg_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-15 02:18:23 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
19 Test0_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-17 23:03:58 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
20 test_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-18 03:38:30 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
21 markos_test_01_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-18 03:57:28 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
22 markos_test_01_copy_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-19 15:32:30 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
23 test 2_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-19 16:08:58 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
24 test_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-19 16:42:30 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
25 test 2_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-19 17:25:48 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
26 markos_test_01_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-19 19:45:38 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
27 Test0_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-19 22:24:14 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
28 markos_test_01_copy_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-20 00:28:16 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
29 test 2_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-20 00:34:53 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
30 markos_test_01_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-20 00:43:28 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
31 test_copy_copy guest@reach-cheree.gr atsimourtos@threenitas.com ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 2ο) 2020-01-20 01:11:30 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
32 test_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-20 03:06:55 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
33 Test0_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-20 03:32:39 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
34 markos_test_01_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-20 03:39:28 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
35 test_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr atsimourtos@threenitas.com ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 2ο) 2020-01-20 03:57:30 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
36 test_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr atsimourtos@threenitas.com ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 2ο) 2020-01-20 04:57:30 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
37 sdfg_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-20 06:00:50 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
38 markos_test_01_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-20 06:06:14 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
39 test_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-20 06:14:29 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
40 markos_test_01_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-20 06:32:47 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
41 test_copy_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr atsimourtos@threenitas.com ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 2ο) 2020-01-20 06:51:10 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
42 test_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-20 07:48:23 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
43 test_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr atsimourtos@threenitas.com ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 2ο) 2020-01-20 07:50:30 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
44 Test0_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-20 07:56:55 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
45 test 2_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-20 08:13:38 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
46 test_copy_copy guest@reach-cheree.gr atsimourtos@threenitas.com ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 2ο) 2020-01-20 09:53:33 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
47 sdfg_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-20 10:01:27 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
48 test 2_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-20 10:09:23 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
49 test_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-20 10:19:59 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
50 test_copy_copy_copy_copy guest@reach-cheree.gr guest@reach-cheree.gr ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2020-01-20 10:25:18 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ